Virtualus turas

Svečiai privalo:
1. Rezervuojant Sodybą, sumokėti suderinto dydžio avansinį mokestį, kuris bus išskaičiuotas atsiskaitant. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į sodybą, avansas negrąžinamas.
2. Prieš išvykstant iš sodybos perduoti nuomotas patalpas tvarkingas, dalyvauti perduodant išnuomotas patalpas sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto perduodant patalpas.
3. Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją.
4. Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei sodybos teritorija.
5. Asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotose patalpose arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako).
6. Laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio reikalavimų.
7. Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys:
-Neleisti vaikams žaisti prie tvenkinio, krioklio ar Elnos upelio be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros;
-Neleisti vieniems vaikams maudytis po kriokliu, Elnos upelyje ir tvenkinyje.
Sodyboje draudžiama:
1. Rūkyti patalpose.
2. Šiukšlinti sodybos teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą, maisto atliekas).
3. Laužyti medžius.
4. Be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu kūrenti sodyboje židinius, šašlykines ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas.
5. Be šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus;
6. Be šeimininkų ar jų igalioto asmens leidimo pernešti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių.
7. Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus ir kitą patalpų inventorių.
Svečių atsakomybė:
1. Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą.
2. Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai.
3. Svečiams ar jų vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, sodybos šeimininkai už tai neatsako.

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės
Svečiai privalo:
1. Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros.
2. Rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
3. Ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą.
4. Malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies.
5. Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis.
6. Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies ( nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies).
7. Sodybos teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti.
8. Vaikams maudytis galima tik kartu su tėvais ar globėjais;
9. Pastatų balkonuose ir tvenkinyje įrengtoje pavėsinėje nelipti ir nesėdėti ant tvorelių.
10. Elgtis taip, kad nekiltų pavojus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei.
11. Inventorių naudoti tik pagal paskirtį.
12. Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.
13. Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl pačių kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, sodybos šeimininkas už tai neatsako.
14. Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, sporto aikštelėse, pirtyje, maudantis tvenkinyje, po kriokliu ar Elnos upelyje, pavėsinėje ir kitose vietose atsakingi patys svečiai.
15. Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias.
16. Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą.
17. Pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytųsi šių taisyklių.