Kontaktai

Rekvizitai

IV veiklos pažymos Nr. 108389
PVM kodas: LT100006466014
Vilkiškių k., 17278 Šalčininkų r., Lietuva
A/S: LT437300010000568963 , Swedbank AB

Kontaktai
Mūsų soc.tinklai

Atvažiavimo informacija

 Dėmesio – Patikrintas patogiausias būdas :

  • iš Vilniaus važiuoti nuo Liepkalnio Lydos plentu iki Jašiūnai apie 20km .
  • naudotis telefono aps‘u – Google maps – žemėlapiai.    Būtent MAPS !
  • Google mapse  surinkti  „sodybaVILKISKES“ ir laikytis nuorodų. 
Kaimo turizmo sodybos VILKIŠKĖS vidaus tvarkos taisyklės.
Svečiai privalo:
1. Rezervuojant Sodybą, sumokėti suderinto dydžio avansinį mokestį, kuris bus išskaičiuotas atsiskaitant. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į sodybą, avansas negrąžinamas.
2. Prieš išvykstant iš sodybos perduoti nuomotas patalpas tvarkingas, dalyvauti perduodant išnuomotas patalpas sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto perduodant patalpas.
3. Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją.
4. Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei sodybos teritorija.
5. Asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotose patalpose arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako).
6. Laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio reikalavimų.
7. Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys:
-Neleisti vaikams žaisti prie tvenkinio, Merkio upes be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros;
-Neleisti vieniems vaikams maudytis Merkio upeje ir tvenkinyje.
Sodyboje draudžiama:
1. Rūkyti patalpose, vartoti alkoholi apgyvendinimo patalpose ( viduje ) .
2. Šiukšlinti sodybos teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą, maisto atliekas).
3. Laužyti medžius, dekoratyvinius krūmus, augalus.
4. Kūrenti sodyboje krosnis-židinius, pirties/kubilo krosnį ( ji pateikiama naudotis paruošta) , ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, bei rūkyti nuo skiedrinių stogų 15m atstumu ), naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus,leisti fejerverkus ar petardas arčiau 30m nuo pastatu.
5. Be šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus;
6. Be šeimininkų ar jų igalioto asmens leidimo pernešti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių.
7. Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses,matrasus, kėdes, stalus ir kitą patalpų inventorių.
Svečių atsakomybė:
1. Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą, žalos atveju – atlyginti žalą per 10 kal.dienų.Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai.
2. Apgyvendinimo Užsakovas yra pilnai atsakingas už kaimo turizmo paslaugomis besinaudojančių asmenų priimtų Visuomenes sveikatos centro epidemiologinių ir higieninių normu laikymąsi.
3. Svečiams ar jų vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, sodybos šeimininkai už tai neatsako.
Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės:
1. Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų ir aparatūros.
2. Rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
3. Lauko Ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą.
4. Malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies.
5. Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis.
6. Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies ( nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies).
7. Sodybos teritorijoje kūrenti Laužavieties tik skirtose įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti.
8. Vaikams maudytis galima tik kartu su tėvais ar globėjais;
9. Pastatų balkonuose ir tvenkinyje įrengtoje pavėsinėje nelipti ir nesėdėti ant tvorelių.
10. Elgtis taip, kad nekiltų pavojus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei.
11. Inventorių naudoti tik pagal paskirtį.
12. Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.
13. Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl pačių kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, sodybos šeimininkas už tai neatsako.
14. Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, sporto aikštelėse, pirtyje, maudantis tvenkinyje ar Merkio upeje, pavėsinėje ir kitose vietose atsakingi patys svečiai.
15. Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias.
16. Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą.
17. Pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis, saugaus elgesio taisyklėmis ir sanitariniu-epidemiologiniu reikalavimais visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytųsi šių normų.